Voor jezelf beginnen vanuit een WW-uitkering

Even vooraf....

Op deze webpagina staat informatie over de regels die gelden als je voor jezelf wilt beginnen vanuit een uitkering. We spannen ons in om hier de meest belangrijke én actuele informatie in zo begrijpelijk mogelijke taal aan je te verstrekken. We houden ook zo goed mogelijk alle wijzigingen in wet- en regelgeving bij. Maar altijd geldt datgene wat overheids- en uitkeringsinstanties op een bepaald moment als wet of regel hanteren. Je kunt dus aan de informatie op deze webpagina geen rechten ontlenen.

Ontslag krijgen en als volgende stap een eigen bedrijf beginnen is voor een aantal mensen een positieve beslissing.

Voor een grote groep '45 ' is het soms een gedwongen stap omdat solliciteren niets oplevert.

Als je denkt dat een eigen bedrijf een goede manier is om in je levensonderhoud te gaan zien, helpen we je graag op weg.

Helaas vergoedt het UWV geen hulp door derden meer en zul je de begeleiding door bedrijven als het onze, die je kans op succes aanzienlijk vergroten, zelf moeten financieren. Kijk eens bij onze Starterspakketten of dat wat voor je is.

Je moet een ondernemingsplan bij je werkcoach van het UWV inleveren dat je zelf maakt gedurende je Onderzoeksperiode. Deze mag gemiddeld zes weken duren.

Startperiode

Op basis van een goed doortimmerd ondernemingsplan wordt de Startperiode wordt toegekend. Dit is een periode van zes maanden waarin je met behoud van uitkering* start met je bedrijf. Echter, je uitkering wordt met 29% wordt gekort. Deze korting is bedoeld om je verdiensten met je uitkering te verrekenen. Voor sommigen is dat voordelig voor anderen juist weer nadelig. Maar het is een stuk eenvoudiger dan de voorgaande regelingen met verrekening.

*Waarbij we er vanuit gaan dat je ook (meer dan) zes maanden recht hebt op WW-uitkering. Heb je kortere tijd recht opgebouwd, duurt je Startperiode zo lang als je hebt opgebouwd.

Don't blame the messenger, maar er zijn twee regels die gelden tijdens een Startperiode, waar je wel rekening mee moet houden:

1. Je mag gedurende de Startperiode geen opdrachten uitvoeren van je voormalige werkgever

2. Als je tijdens je Startperiode besluit dat het toch niet lukt, word toch gedurende de volle zes maanden je uitkering met 29% gekort op je WW uitkering/

Na je Startperiode krijg je geen uitkering meer als je voldoende verdient om in je levensonderhoud te voorzien (lees: evenveel verdient als je uitkering is). Er zijn mogelijkheden om nog aanspraak te blijven maken op een deel van je uitkering. Je uren die je besteedt aan je onderneming worden in mindering gebracht op je uitkering. Dat geldt voor alle uren, dus niet alleen uren waarin je geld verdient met je onderneming. De korting op je uitkering wordt al snel structureel.

Startkapitaal

Je kan als WW-gerechtigde ook gebruik maken van het Startkapitaal in de BBZ-regeling van de gemeente waar je staat ingeschreven. Ook biedt het UWV een mogelijkheid om Startkapitaal te verkrijgen tot een bedrag van 30.000. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor de beoordeling hiervan al gauw twee maanden in beslag neemt. UWV laat de meeste financieringsaanvragen door een externe partij beoordelen.

Voorbereidingskrediet

Tegelijkertijd met de aanvraag voor je Startkapitaal kan je een aanvraag doen voor een voorbereidingskrediet om aanloopkosten van de start van je onderneming te financieren. Dit krediet heeft een maximum van € 2800 euro en moet je na goedkeuring van je Startkapitaal ook terugbetalen. Let wel: je krijgt géén geld op je bankrekening gestort, maar je kan alleen die vooraf aangevraagde en gespecificeerde kosten declareren. Je zult ze dus eerst zelf moeten voorschieten! Mocht je aanvraag voor je Startkapitaal niet worden goedgekeurd, kan UWV beslissen om je (de reeds betaalde delen van) je Voorbereidingskrediet kwijt te schelden.

Je ondernemingsplan: Kip-ei verhaal

Als je toestemming wilt hebben van een uitkeringsinstantie om voor jezelf te beginnen, is het één van de eerste dingen die je moet opleveren: je ondernemingsplan. Lijkt logisch, want daarin staat beschreven wat je wilt gaan doen en hoe je dat gaat aanpakken.

Maar een goed ondernemingsplan maak je in onze ervaring het beste als samenvatting achteraf van al je bevindingen en uitzoekwerk. En dat kost tijd En meestak meer dan wat de Onderzoeksperiode biedt.... Uiteraard helpen we je graag met het opstellen van een plan dat door uitkeringsinstanties als startpunt wordt geaccepteerd, maar besef dat dit niet het plan is waarmee je een stabiele start hebt voor je onderneming.

Eens vrijblijvend praten over onze hulp om je eigen bedrijf te starten vanuit de WW?